Hos Andersson terapi & familjerådgivning AB arbetar dessa personer:

David Andersson

David Andersson – Terapeut & familjerådgivare

David har lång erfarenhet som familjebehandlare/familjeterapuet främst inriktat mot tonåringar och tonårsföräldrar men också gentemot barn. David är utbildad som grundläggande psykoterapeut inom psykodynamisk korttidsterapi (PDT) samt kognitiv beteendeterapi (KBT). De sista åren har David jobbat som kurator på ungdomsmottagning samt som parterapeut/familjerådgivare. David är utbildad sexolog och utbildad inom HBTQ frågor. David erbjuder samtal på plats I Arninge Täby samt digitalt. Klicka här för att boka tid med David

Wiveca Green

Wiveca Green – Terapeut & familjerådgivare

Wiveca är beteendevetare i grunden och har vidareutbildat sig till gestaltterapeut (steg 1) och är även legitimerad psykoterapeut med inriktning par- och familjer. Wiveca har fortsatt vidareutbildat sig med metoden EFT (emotional focused therapy for couples). Wiveca har lång erfarenhet av att jobba med barn och familjer, både på behandlingshem och i öppenvård. I samtal strävar Wiveca efter att ha en helhetssyn på människan där kropp- tanke -känsla och beteende är delar som hänger ihop och samskapar i nuet. Wiveca har erfarenhet och kompetens att arbeta med existentiella frågor och dilemman. Wiveca arbetar med medveten närvaro eller ”mindfulness” samt med bild eller upplevelsebaserade övningar. Wiveca är engelsktalande och kan erbjuda samtal på engelska. Wiveca är i dagsläget deltidsanställd som familjebehandlare och familjerådgivare i en kommunal verksamhet. På deltid bedriver Wiveca även en egen firma där hon tar emot enskilda terapier. Wiveca erbjuder samtal på plats i Arninge Täby. Klicka här för att boka tid med Wiveca

Bild kommer

Ulrika Törnqvist – Terapeut & familjerådgivare

Ulrika är socionom i grunden och har sedan vidareutbildat sig till grundläggande psykoterapeut med inriktning KBT (kognitiv beteende terapi), relationell terapi samt affektfokuserad terapi. Ulrika är sedan december 2022 klar med en utbildning i MCT (Meta kognitiv terapi). Ulrika är utbildad sexolog och utbildad inom HBTQ frågor. Ulrika har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänst som socialsekreterare och senast som kurator på flera ungdomsmottagningar. Just nu arbetar Ulrika deltid som skolkurator samt som terapeut på en KBT mottagning. På deltid bedriver Ulrika även en egen firma där hon tar emot enskilda terapier. Ulrika erbjuder samtal på plats i Arninge på torsdagar. Klicka här för att boka tid med Ulrika

Erica Blyth

Erica Blyth – Terapeut & familjerådgivare

Erica är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut i KBT. Erica har lång erfarenhet av familjebehandling gentemot barn, tonåringar och föräldrar. Erica har även erfarenhet av att arbeta med ätstörning samt idrottspsykologi. Utöver arbetet på Andersson terapi & familjerådgivning arbetar Erica med egen firma där hon erbjuder enskilda terapier. Erica erbjuder endast samtal digitalt. Klicka här för att boka tid med Erica

Hilda Eriksson

Hilda Eriksson – Terapeut & familjerådgivare

Hilda är leg.psykoterapeut med inriktning KBT (Kognitiv beteende terapi). Hilda har läst grundläggande terapeututbildning med schematerapeutisk handledning. Utöver KBT använder sig Hilda även av emotionsfokuserad terapi (EFT) och Intergrativ beteendeterapi med strategier för acceptans (IBCT). Hilda har lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och familjer. Hilda har arbetat på BUP, ungdomsmottagning och som psykoterapeut på vårdcentral.
Utöver arbetet med Andersson terapi & familjerådgivning arbetar Hilda som terapeut på vårdcentral och i egen firma med individuella samtal. Hilda erbjuder endast samtal digitalt. Klicka här för att boka tid med Hilda.