Hos Andersson terapi & familjerådgivning AB arbetar dessa personer:

David Andersson – Terapeut & familjerådgivare

David har lång erfarenhet som familjebehandlare/familjeterapuet främst inriktat mot tonåringar och tonårsföräldrar men också gentemot barn. David har en grundläggande psykoterapeut utbildning inom psykodynamisk korttidsterapi (PDT) samt kognitiv beteendeterapi (KBT). De sista åren har David jobbat som kurator på ungdomsmottagning samt som parterapeut/familjerådgivare. David är utbildad sexolog och utbildad inom HBTQ frågor. David har vidareutbildning i metoden EFT (emotional focused therapy for couples). David erbjuder samtal på plats i Arninge Täby, vasastaden, Stockholm, Järfälla samt digitalt. Klicka här för att boka tid med David i Arninge, Täby. Klicka här för att boka tid i Vasastaden. Klicka här för att boka tid i Jakobsberg, Järfälla

David Andersson

Wiveca Green – Terapeut & familjerådgivare

Wiveca är beteendevetare i grunden och har vidareutbildat sig till gestaltterapeut (steg 1) och är även legitimerad psykoterapeut med inriktning par- och familjer. Wiveca har fortsatt vidareutbildat sig med metoden EFT (emotional focused therapy for couples). Wiveca har lång erfarenhet av att jobba med barn och familjer, både på behandlingshem och i öppenvård. I samtal strävar Wiveca efter att ha en helhetssyn på människan där kropp- tanke -känsla och beteende är delar som hänger ihop och samskapar i nuet. Wiveca har erfarenhet och kompetens att arbeta med existentiella frågor och dilemman. Wiveca arbetar med medveten närvaro eller ”mindfulness” samt med bild eller upplevelsebaserade övningar. Wiveca är engelsktalande och kan erbjuda samtal på engelska. Wiveca är i dagsläget deltidsanställd som familjebehandlare och familjerådgivare i en kommunal verksamhet. På deltid bedriver Wiveca även en egen firma där hon tar emot enskilda terapier. Wiveca erbjuder samtal på plats i Arninge Täby. Klicka här för att boka tid med Wiveca i Arninge Täby

Wiveca Green

Ulrika Törnqvist – Terapeut & familjerådgivare

Ulrika är socionom i grunden och har sedan vidareutbildat sig till grundläggande psykoterapeut med inriktning KBT (kognitiv beteende terapi), relationell terapi samt affektfokuserad terapi. Ulrika är sedan december 2022 klar med en utbildning i MCT (Meta kognitiv terapi). Ulrika är utbildad sexolog och utbildad inom HBTQ frågor. Ulrika har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänst som socialsekreterare och senast som kurator på flera ungdomsmottagningar. Just nu arbetar Ulrika deltid som skolkurator samt som terapeut på en KBT mottagning. I arbetet som familjerådgivare/parterapeut är Ulrika särskilt passionerad för nyblivna föräldrar och de utmaningar detta för med sig på relationen. På deltid bedriver Ulrika även en egen firma där hon tar emot enskilda terapier. Ulrika erbjuder samtal på plats i Arninge på torsdagar. Klicka här för att boka tid med Ulrika i Arninge Täby

Ulrika Törnqvist

Pauline Gröholt – Terapeut & Familjerådgivare

Pauline är klinisk familjeterapeut (steg 1&2) med inriktning på relationell- och systemisk terapi med utgångspunkt i psykodynamiskt terapi. I sitt arbete med klienten är fokus att se på hur relationer påverkar varandra och vad för underliggande faktorer som påverkar relationerna. Hon är i grunden socionom med master i familjebehandling. Pauline har lång erfarenhet av familjebehandling med barn och ungdomar i alla åldrar och med olika former av beteendeproblematik. Hon arbetar med föräldrar och hela nätverket runt ett barn eller ungdom för att få till en förändring i familjens livssituation. Hon har bland annat arbetat med familjer på BUP, ungdomsinstitutioner och inom socialtjänstens öppenvården samt på privata mottagningar. Pauline är utbildad parterapeut och har  bred och lång erfarenhet av familjerådgivning och parterapi. Hon har även en vidareutbildning till klinisk sexualrådgivare. Hon arbetar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv med en helhetssyn kring familjen och parrelationen. I sitt arbete som terapeut har Pauline erfarenhet av att samtala och reflektera kring livsåskådningsfrågor och existentiella frågor med klienter. Utöver arbetet med Andersson terapi & familjerådgivning bedriver Pauline eget företag där hon erbjuder enskilda samtal och terapi samt behandling för vuxna och barn utsatta för våld i nära relationer. Hon är även handledare och föreläsare. Pauline jobbar i Arnige, Täby på måndagar och Vasastaden, Stockholm på tisdagar. Pauline erbjuder samtal på plats i Arninge, Vasastaden Stockholm samt även digitalt vid behov. Klicka här för att boka tid med Pauline i Arninge Täby. Klicka här för att boka tid med Pauline I Vasastaden, Stockholm

Pauline Gröholt

Kristina Ennart – Terapeut & familjerådgivare

Kristina har lång erfarenhet av arbete med människor i varierande åldrar, inom olika yrkeskategorier gällande stöd, vägledning eller psykoterapeutisk behandling. Hennes erfarenhet ligger inom sluten geriatrisk och palliativ vård, inom primärvården samt egen praktik med psykoterapeutisk verksamhet. Kristina är socionom och legitimerad psykoterapeut och har många års erfarenhet av psykosocialt arbete med människor i olika åldrar och hon har lång erfarenhet att möta par i kriser. Kristina arbetar utifrån affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) men även med Kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT) samt emotionellt fokuserad parterapi (EFCT). Kristina har som mål att hjälpa till att medvetandegöra problematiska livsmönster och öka toleransen för upplevelse av olika känslor. Detta leder ofta till en större närvaro i nuet, att få tillgång till egna resurser och att kunna uppleva en stärkt självkänsla vilket ger bättre möjlighet att vara sig själv med andra människor samt att vara nära i relation. I mitt arbete med par använder Kristina sig av metoden emotionellt fokuserad parterapi (EFCT) som en grund. Tillsammans söker och synliggör Kristina med par den otrygghet som finns i relationen och hur individen i paret kan förstå sig själv och den andre bättre som ger paret bättre förutsättning för att kunna närma sig varandra och få större trygghet i relationen. Kristina arbetar på deltid med egen firma och kan där ta emot för enskilda terapier. Kristina arbetar på plats i Vasastaden, Stockholm. Klicka här för att boka tid med Kristina i Vasastaden, Stockholm.

Kristina Ennart

Erica Blyth – Terapeut & familjerådgivare

Erica är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut i KBT. Erica har lång erfarenhet av familjebehandling gentemot barn, tonåringar och föräldrar. Erica har även erfarenhet av att arbeta med ätstörning samt idrottspsykologi. Utöver arbetet på Andersson terapi & familjerådgivning arbetar Erica med egen firma där hon erbjuder enskilda terapier. Erica erbjuder endast samtal digitalt. Kontakta oss för att boka tid med erika

Erica Blyth

Hilda Eriksson – Terapeut & familjerådgivare

Hilda är leg.psykoterapeut med inriktning KBT (Kognitiv beteende terapi). Hilda har läst grundläggande terapeututbildning med schematerapeutisk handledning. Utöver KBT använder sig Hilda även av emotionsfokuserad terapi (EFT) och Intergrativ beteendeterapi med strategier för acceptans (IBCT). Hilda har lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och familjer. Hilda har arbetat på BUP, ungdomsmottagning och som psykoterapeut på vårdcentral.
Utöver arbetet med Andersson terapi & familjerådgivning arbetar Hilda som terapeut på en mottagning för första linjens psykiatri för barn och unga och i egen firma med individuella samtal. Hilda erbjuder endast samtal digitalt. Kontakta oss för att boka tid med Hilda

Hilda Eriksson