From februari 2024 finns vi i Jakobsberg centrum. Vi finns på Riddarplatsen 36 (plan 7, konstorshotellet), 177 30 Järfälla. Lokalen ligger på utsidan av Jakobsberg centrum nära pendeltågsstationen och parkering.

Kontakta oss via mejl eller telefon:

Majlbokning Järfälla: boka.jarfalla@anderssonsamtalsterapi.se

telefon: 070-2110353

Telefonsamtal och mejl besvaras inom 24 timmar. Vid uteblivet svar på telefonsamtal lämna namn och nummer i röstbrevlådan så blir du uppringd inom kort. Alternativt skicka ett sms med info om när det passar att bli uppringd.

För frågor gällande fakturor kontakta oss på: ekonomi@anderssonsamtalsterapi.se

Vid synpunkter på verksamheten eller klagomål kontakta oss på: verksamhetsansvarig@anderssonsamtalsterapi.se