Andersson terapi & familjerådgivning AB har som ambition att erbjuda kvalitativ familjerådgivning/parterapi till par i norrförorter till Stockholm samt Stockholms stad.

Vanliga tema som kan förkomma i parterapisamtal är kommunikationsvårigheter, konflikter eller konfliktspiraler, barnuppfostran, intimitet/närhet/sex, kriser i livet, otrohet, diagnoser eller egna svårigheter, eget mående som påverkar parrelationen eller olika anknytningsmönster som triggar varandra.

I parterapisamtal jobbar vi först kartläggande, kommer överrens om mål samt gör en överrenskommelse kring längden på kontakten. I den bearbetande fasen jobbar vi gemensamt för att förstå mönster, öka tillit eller förstå varandras behov. Ibland jobbar vi med hemuppgifter eller med olika metoder. Specifika metoder som vi idag arbetar med är IBCT (integrative behavioural couples therapy) samt EFT (emotionellt fokuserad terapi) för par. Parterapi omfattas av tystnadsplikt och sekretess samt journalförs.

Hos oss kostar parterapi 1700kr för 90 minuter samt 1150 kr för 60 min.

Par kan också komma till oss för parsamtal via våra avtal gällande familjerådgivning. Familjerådgivning kan beskrivas som kommunens ”parterapi” och läggs ibland ut på privata utförare. Parsamtal via en avtalskommun innebär en avgift för paret på mellan 250-450 kr per samtal. Se nedan om vi har avtal med din hemkommun. Klicka på kommunnamnet för att länkas vidare.

Dessa kommuner har vi i dagsläget avtal med:

– Järfälla kommun.

– Vallentuna kommun.

– Sollentuna kommun.

– Upplands Väsby kommun.

-Danderyds kommun.

Täby kommun.

– Stockholms stad.