Vi erbjuder privat enskild terapi. Vi erbjuder hjälp vid mild till måttlig oro, ångest eller annan problematik. Vid stora problem eller svårigheter i vardagen hänvisar vi till din vårdcentral eller hjälp inom öppen eller sluten psykiatrin.

Det metoder vi jobbar med är KBT, PDT, gestaltterapi samt metakongitiv terapi.

Rent generellt sett består en behandling av en kartläggningsfas (1-3 gånger), en behandlingsfas samt en vidmakthållande fas. Enskild terapi jounalförs samt inefattas av sekretess och tystnadsplikt

För att boka tid för enskild terapi hos David Andersson, terapeut & familjerådgivare i Täby klicka här. I Vasastan klicka här. I jakobsberg klicka här.

För bokning av övrig personal mejla oss här: Täby, Vasastaden, Jakobsberg