Andersson samtalsterapi & familjerådgivning har besökadress är Vendevägen 90, 182 32 Danderyd, 6 trappor. Här hyr verksamheten rum hos Familjemottagningen AB.

Mejl: david@anderssonsamtalsterapi.se

Telefon: 070-2110353

Telefonsamtal och mejl besvaras inom 24 timmar. Vid uteblivet svar på telefonsamtal lämna namn och nummer i röstbrevlådan så blir du uppringd inom kort. Alternativt skicka ett sms med info om när det passar att du blir uppringd.

Boka tid