Andersson samtalsterapi & familjerådgivning är en enskild firma som drivs av David Andersson. Verksamheten har patient och ansvarsförsäkring och terapeuten fortbildar sig och blir handledd regelbundet

David har en grundläggande psykoterapiutbildning via Karolinska Institutet med inriktning PDT (psykodynamisk terapi) och KBT (Kognitiv beteende terapi). David har gått påbyggnadsutbildning i KOMET-föräldrautbildning samt MST-multisystemisk terapi. 

David har länge arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna, ofta med psykosocialproblematik samt neuropsykiatriska diagnoser i socialtjänstens regi. Han har även mycket erfarenhet av att ge föräldrastöd och/eller familjeterapi.

Nyligen har också David breddat sin erfarenhet med att även arbeta samtalsterapeutisk på en första linjens vårdcentral samt familjerådgivning/parsamtal i privat regi.

Utöver arbetet med Andersson samtalsterapi & familjerådgivning arbetar David som Kurator på en ungdomsmottagning.